Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Team Finland Belgia - Suomen suurlähetystö, Bryssel : Team Finland

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Bryssel

Ambassade de Finlande
Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 1212
S-posti: sanomat.bry@formin.fi
Français | Nederlands | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Team Finland Belgia

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Verkosto kokoaa yhteen näiden alojen toimijat ja palvelut. Verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Finpro, Tekes, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut.

Team Finland -verkosto auttaa yritystäsi kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille: palvelut.team.finland.fi .

Team Finland -yhteyshenkilöt

Puheenjohtaja:
Suurlähettiläs Riitta Resch
riitta.resch(a)formin.fi

Koordinaattori:
Kirsti Niemelä
kirsti.niemela(a)formin.fi

Team Finland -toimijat

Team Finland -verkoston tavoitteet 

Verkoston tavoitteena on suomalaisten yritysten toiminnan kasvattaminen Belgiassa ja Luxemburgissa. Belgiassa tämä koskee erityisesti biotiede-, palvelu-, tietotekniikka-, logistiikka-, ympäristöteknologia- ja energiasektoreita. Luxemburgissa painopiste on biotieteissä, uusiutuvassa energiassa ja logistiikassa. Potentiaalisia kasvualueita Luxemburgissa ovat myös ympäristöteknologia ja cleantech-sektori. Verkosto pyrkii niin ikään edistämään investointeja Suomeen.

Verkosto pyrkii aktiivisesti ennakoimaan suomalaisyrityksiä hyödyttäviä trendejä ja uusia mahdollisuuksia. Verkosto panostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyön vahvistamiseen maiden välillä.

Team Finland vahvistaa myönteistä Suomi-kuvaa Belgiassa ja Luxemburgissa muun muassa tuomalla esille konkreettisia esimerkkejä suomalaisista menestystarinoista. Suomalaisella kulttuurilla on tärkeä asema Suomi-kuvan luomisessa. Suomi-tietoutta levitetään verkkosivujen, Facebookin ja Twitterin kautta sekä erilaisten esitteiden ja julkaisujen avulla.

Team Finland –verkoston perustaminen avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia . Verkosto sitoo paremmin yhteen alueen Suomi-toimijat ja on siten keskeinen väline tiedon jakamisessa ja keräämisessä.

Lisätietoa

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 14.1.2019


© Suomen suurlähetystö, Bryssel  | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot