Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Konsulipalvelut - Suomen suurlähetystö, Bryssel : Palvelut : Konsulipalvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Bryssel

Ambassade de Finlande
Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 1212
S-posti: sanomat.bry@formin.fi
Français | Nederlands | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Konsulipalvelut

Suurlähetystön konsuliyksikkö avustaa hädänalaiseen asemaan joutuneita Suomen kansalaisia, antaa tietoja Suomen viranomaisten palveluista ja yksityisen ihmisen oikeusturvasta sekä neuvoo oikeudellisten tai hallinnollisten asioiden yleisistä menettelytavoista Suomessa, Belgiassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa.

Konsuliyksikkö palvelee Belgiassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa olevia Suomen kansalaisia Suomen viranomaisia koskevissa asioissa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi passiasiat, notaaritehtävät ja määrämuotoiset oikeustoimet, väestörekisteriasiat, perheoikeus, kansalaisuus ja asevelvollisuus. Lisäksi suurlähetystö järjestää Suomen vaalien ennakkoäänestyksen Belgiassa ja Luxemburgissa.

Ulkomaan kansalaiset voivat konsuliyksikössä hoitaa Suomen maahantulolupiin (oleskelulupa ja työntekijän oleskelulupa) liittyviä asioita.

Tee matkustusilmoitus

Jotta ulkoministeriö ja edustusto voivat avustaa kansalaisia mahdollisessa kriisitilanteessa, suosittelemme matkalle lähtijöitä ja Belgiassa, Alankomaissa ja Luxemburgissa tilapäisesti tai pysyvästi asuvia suomalaisia tekemään matkustusilmoituksen oheisen linkin kautta. www.matkustusilmoitus.fi.

Varautuminen kriisitilanteisiin

Luonnonmullistukset, erilaiset poikkeus- ja kriisitilanteet, poliittiset levottomuudet tms. voivat vaikuttaa olennaisesti ihmisten turvallisuuteen ja elinolosuhteisiin. Nämä tilanteet syntyvät tavallisesti yllättäen, eikä niiden kehittymistä ole mahdollista ennustaa. Valmistautuminen yllättäviin tilanteisiin on suositeltavaa. Ulkomailla asuvien suomalaisten turvallisuudesta huolehtiminen on yksi Suomen ulkoministeriön ja suurlähetystöjen tehtävistä. Liitteenä olevien, Belgiaa ja Luxemburgia, koskevien ohjeiden tarkoituksena on antaa yleisluontoisia ohjeita ja neuvoja näissä maissa asuville suomalaisille.

Suomen suurlähetystö Haagissa on edelleen vastuussa Alankomaissa asuvien suomalaisten turvallisuudesta.

Ensisijainen vastuu Belgiassa ja Luxemburgissa asuvista ihmisistä on maan omilla viranomaisilla, joiden antamaa ohjeistusta tulee noudattaa.

Nämä ohjeet ovat suositusluontoisia ja osallistuminen suunnitelman toteuttamiseen on vapaaehtoista. Suurlähetystö korostaa, että jokaisen on syytä varustautua vaihteleviin tilanteisiin oma-aloitteisesti. Viime kädessä jokainen vastaa itsestään ja päättää omista toimenpiteistään.

pdfKriisitilanteet ja niihin varautuminen

Apua hätätilanteessa

Suomen Suurlähetystön yhteystiedot
Avenue de Cortenbergh 80, 1000 Bryssel (6. kerros)
1000 Bryssel
puh. + 32 2 287 12 12
fax + 32 2 287 12 00

E-mail: sanomat.bry@formin.fi
Internet: www.finlande.be

Erityisen kriisipuhelimen käyttöönotosta ilmoitetaan tarvittaessa suurlähetystön kotisivulla.

Suomen suurlähetystön turvakoordinaattorin yhteystiedot:

puh. + 32 2 287 12 06

Ulkoministeriön päivystys:

Päivystyspuhelin: +358 9 1605 5555

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet:
sanomat.um@formin.fi

© Suomen suurlähetystö, Bryssel  | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot