Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Albert Edelfelt – banbrytare inom finländsk konst - Finlands ambassad, Bryssel : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Bryssel

Ambassade de Finlande
Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 1212
E-post: sanomat.bry@formin.fi
Français | Nederlands | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 18.10.2004

Albert Edelfelt – banbrytare inom finländsk konst

Albert Edelfelt förde in Finland i Mellaneuropa och röjde samtidigt vägen för ett nytt synsätt inom konsten, la nouvelle peinture. På 150-års jubileumsutställningen till åminnelse av Edelfelts födelse vid Konstmuseet Ateneum visas över 300 verk av Edelfelt.


Naturenligt ofördärvat

Albert Edelfelt kom till Paris år 1874 efter att ha studerat historiemålning i Antwerpen. Till Antwerpen reste han sporrad och stöttad av medlemmarna i Finska Konstföreningen, som väntade sig att Edelfelt skulle lyfta upp den finländska konsten på internationell nivå. Enligt den dåtida konstuppfattningen skulle Edelfelt med hjälp av historiemålning presentera den runebergiska heroiska världen för resten av världen.

Målarkonsten i Paris genomgick en brytningsperiod på 1870-talet. De avbildade objekten skulle nu observeras via verkligheten: friluftsmålning och naturenlig målning blev högsta mode. Det nya synsättet inom konsten kallades la nouvelle peinture i Frankrike.

Ur mellaneuropeisk synvinkel representerade finländskheten det ofördärvade, som det nya synsättet inom konsten eftersträvade. Den efterlängtade oskulden som var typiskt för la nouvelle peinture framträdde tydligt i målningen Ett barns likfärd från år 1879, som har nämnts som pionjärverket inom finländsk friluftsmålning. Målningen gjorde succé på Parissalongen, vars årliga utställningar var höjdpunkterna inom det parisiska konstlivet. För tavlan belönades Edelfelt med sin första medalj på salongen. Den här medaljen av tredje klassen var också den första som tilldelades en finländsk konstnär. Edelfelt blev berömd över en natt.


Ett barns likfärd
Foto: Centralarkivet för Bildkonst/Hannu Aaltonen


Pariserliv i ateljén på avenue des Villiers

Edelfelt kände sig snabbt hemma i Paris. Han talade franska flytande och hade fördjupat sig mycket grundligt i fransk litteratur och historia. Paris blev Edelfelts andliga hem under hela hans liv.

Ateljén på avenue des Villiers i de fina kvarteren i Paris blev en livlig mötesplats för konstnärer, modeller, kritiker, författare och konst- och färgförsäljare. Enligt Edelfelts egna ord var avenue des Villiers den mest aristokratiska konstnärsstadsdelen, där många kända konstnärer bodde, bland annat Sarah Bernhardt.

Även om Edelfelt nästan kan betraktas som parisare kan man inte kalla honom direkt en Paris-avbildare fastän hans målning I Luxembourg-trädgården i Paris från år 1887 har betraktats som ett mästerverk inom parisisk friluftsmålning. Köparna föredrog målningar med parisiskor som motiv. En av de mest kända av dem torde vara målningen Virginie från år 1883. Japan-febern hade erövrat Paris och åstadkommit det så kallade japonaiserie-modet som i Edelfelts produktion i högsta grad representerades av Virginie.


I Luxembourg-trädgården i Paris
Centralarkivet för Bildkonst/Hannu Aaltonen


Kulturattaché inom konstvärlden

På grund av sin internationellt erkända position blev Edelfelt kultursändebud för det finländska konstlivet. Hans pionjärverksamhet inom realismen underlättade det konstnärliga livet för nya unga finländska konstnärer. Bland andra Helene Schjerfbeck och Akseli Gallen-Kallela hade som förebild Julien Bastien-Lapage, som var en nära vän till Edelfelt och ett av de stora namnen inom fransk realism.

Världsutställningen i Paris år 1900 var en stor succé för finländarna. Det var Edelfelts förtjänst att Ryssland lät Finland bygga en egen paviljong. Berliner Tageblatt konstaterade att paviljongen i konstnärligt avseende gav en perfekt föreställning av det nationella livet. Under världsutställningen var Edelfelt Finlands konstkommissionär i Paris och prisade paviljongen som ett tempel där Finlands själ kan bosätta sig.

Edelfelt var en konstens kosmopolit. Han avled sommaren 1905 efter att en sista gång ha besökt Paris och ateljén på avenue des Villiers.

Ytterligare information om Edelfelts liv och konst finns på Rundradions (YLE) temasidor och på Konstmuseet Ateneums sidor.

Konstmuseet Ateneum

Rundradions temasidor

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 18.10.2004


© Finlands ambassad, Bryssel  | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter