Direct naar inhoud
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Informatie over de website_nl_BRY - Ambassade van Finland, Brussel : Actueel

AMBASSADE VAN FINLAND, Brussel

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Brussel, België
Tel. +32-2-287 1212
E-mail: sanomat.bry@formin.fi
Français | Nederlands | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Font normaalFont groter
 

Informatie over de website

 

De website Finlande.be bevat het informatie- en dienstenaanbod van de Finse ambassade en het Finse Ministerie van Buitenlandse Zaken voor zowel buitenlanders als Finnen. Het webaanbod is beschikbaar in het Fins, Zweeds, Frans, Nederlands en Engels.

Op de startpagina vindt u actuele artikels, aankondigingen of toespraken over Finland, Finse cultuur of de activiteiten van de Finse vertegenwoordiging in België. Op de startpagina staat ook een kolom met nieuws van het ministerie van buitenlandse zaken met mededelingen, toespraken en artikels over buitenlands beleid en administratieve regelingen.

Via de knop Actueel komt u terecht bij de mededelingen van de ambassade zelf en artikels over activiteiten van de Finse ambassade. Deze pagina bevat naast reisinformatie en de eigen persoverzichten van de ambassade ook recente berichten die op de website van het ministerie van buitenlandse zaken (formin.finland.fi) werden gepubliceerd. Op de actuele berichten kan u zich abonneren om ze als RSS-feed met een RSS-lezer te ontvangen

In de Cultuurkalender vindt u informatie over culturele manifestaties die verband houden met Finland of waaraan Finse kunstenaars deelnemen.

In het onderdeel Ambassade staat de verwelkoming van de ambassadeur, informatie over de medewerkers en kantoren van de ambassade, alsook over de geschiedenis van de Finse diplomatieke aanwezigheid in België.

Het onderdeel Diensten bevat informatie over paspoorten, migratie en nationaliteit, aanmelding in het bevolkingregister, andere consulaire diensten van de ambassade en instructies in geval van crisissituaties.

Op de pagina’s Informatie over België staan naast gegevens over België, de Belgische staatsstructuur en de Belgisch-Finse betrekkingen ook wetenswaardigheden over Finland en de Finnen in België.

In het onderdeel Commerciële diensten vindt u een lijst van de commerciële diensten die in België worden aangeboden.

De pagina Koppelingen bevat adressen van nuttige en interessante websites over Finland en België.

De knop Commentaar brengt u naar een commentaarformulier, waarmee u snel contact kan opnemen met de ambassade om vragen te stellen of opmerkingen en suggesties te sturen in verband met de website.

Onder Contact vindt u de contactgegevens van de ambassade. Verder staat op deze pagina een lijst met de adressen van de andere Finse ambassades in de wereld.

De ambassade is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt doorverwezen.

 

Speciale diensten

De informatie van het onderdeel Actueel kan ook als RSS-feed (Really Simple Syndication/Rich Site Summary) ontvangen. De gebruiker kan zich op nieuwe berichten abonneren zodat die naar zijn RSS-lezer worden gestuurd. Zo kan u ook zonder de site regelmatig te bezoeken steeds de recentste berichten lezen.

RSS-leessoftware kan gratis van het internet gehaald worden. Instructies voor het gebruik van RSS-feeds kan u onder meer op de volgende webpagina’s vinden:

 

Navigatie op de site

Bovenaan rechts op elke pagina vindt u de knoppen voor de verschillende talen, het siteplan, het commentaarformulier en de zoekfunctie.

Via de taalknoppen komt u bij de Zweedse, Franse, Nederlandse en Engelse versie van de website. Bij het bekijken van een bericht of document kan u ook altijd zien of dit in andere talen beschikbaar is.

Het siteplan is hiërarchisch opgebouwd: door op het plusje voor een woord te klikken krijgt u een lijst met koppelingen naar het onderliggende niveau te zien en de inhoud van deze pagina’s.

Met het commentaarformulier kan u allerlei berichten naar de ambassade versturen. Wij proberen zo snel mogelijk op uw opmerkingen en vragen te antwoorden.

Met de zoekfunctie kan u vrij op een of meerdere woorden zoeken. U kan gebruik maken van het *-teken om op een deel van een woord te zoeken en ook woorden combineren met AND of OR.

 

Auteursrecht en opnemen van koppeling

De rechten voor de op de website gepubliceerde teksten, afbeeldingen en documenten berusten bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of bij de rechthebbenden die bij het materiaal in kwestie worden vermeld. De rechten voor foto’s bijvoorbeeld kunnen eigendom zijn van derden waarmee het ministerie een overeenkomst heeft afgesloten voor het gebruik van het beeldmateriaal.

Er mag vrij worden doorverwezen naar teksten en teksten mogen worden overgenomen mits vermelding van de bron. Het gebruik van ander materiaal dient vooraf steeds te worden overeengekomen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Doorverwijzen naar afzonderlijke afbeeldingen is niet toegestaan.

 

Verantwoordelijkheid

De Finse ambassade in Brussel is verantwoordelijk voor de inhoud van de website, die zo veel mogelijk actueel wordt gehouden.

De ambassade is niet verantwoordelijk voor de juistheid van informatie op de websites van derden waarnaar wordt doorverwezen.

 

Extra informatie

Het onderhouden van de website gebeurt door de Finse ambassade in Brussel in samenwerking met de Dienst Communicatie en Cultuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

 

Print deze pagina

Dit document

Bijgewerkt 29-5-2007


© Ambassade van Finland, Brussel | Informatie over de website | Contact