Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Designens framtid är grön: ekodesign vinner terräng - Finlands ambassad, Bryssel : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Bryssel

Ambassade de Finlande
Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 1212
E-post: sanomat.bry@formin.fi
Français | Nederlands | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 5.9.2008

Designens framtid är grön: ekodesign vinner terräng

I dag ska man inte skratta åt gumman som sparade allt, till och med kaffesumpen, bara för att ”den kan ju ännu nå’n gång komma till pass”. Människorna var förr även i detta hänseende förutseende, för kaffesumpen är bara ett av de material som använts i föremål som visas på utställningen Gr3en Design, som öppnar den 12 september.

Galleriet Pierre Bergé & associes i Bryssel förevisar föremål och kläder som förfärdigats av både finländska, belgiska och holländska designare. Även om en del av designarna är gamla i gamet, medan andra bara inlett sin bana, är ledstjärnan i alla de designares arbeten som visas på utställningen att sammanföra ekologiskt tänkande med mera traditionella designvärden, såsom användbarhet och skönhet.

 

Evolum_ValoValo-bordlampor är tillverkade av flaskor. Foto: Green Design.

En av de finländska designare som deltar i utställningen är glaskonstnären Jukka Isotalo. Under sitt år som utbyteselev i Stockholm 1989 prövade Isotalo, delvis därtill tvungen av sin ekonomiska situation, första gången på att utforma bruks- och prydnadsföremål av glasflaskor. Vaserna som blev resultatet av detta fick ett entusiastiskt mottagande, men först i slutet av 90-talet blev Isotalo slutligen motiverad att börja professionellt utnyttja återanvändningsmaterial i sina arbeten. År 1998 grundade Isotalo ett eget företag, Evolumin. Då Isotalo bearbetar glaset utnyttjar han flaskans ursprungliga form i stället för att smälta ner flaskorna. På detta sätt sparar han energi. Största delen av sitt material får Isotalo av Alko, som med ensamrätt säljer alkoholdrycker i Finland. De utländska produkterna flaskor skulle annars hamna utanför retursystemet för flaskor.  Dessutom kommer en del av flaskorna från restaurangen Olo i Helsingfors. Isotalo använder ca 3000-4000 glasflaskor i året till sina arbeten.  

 

Ellu_bags_HuominenEllu-väskor produceras av återvändningsmattor. Foto: Green Design.

En annan representant för Finland är Secco, som lotsas av Maarit Partanen. Det har snabbt vuxit till ett företag som sysselsätter fem personer, och där designarna är freelancer. Idén att grunda Secco föddes då Partanen stötte ihop med flera produkter som tillverkats av originella återanvändningsmaterial, men som ändå förblev unika exemplar i avsaknad av lämpligt material – det fanns inte någon länk mellan designarna och leverantörerna av råmaterial. I och med att Secco grundades år 2002 förändrades situationen. Smyckena, väskorna och de andra produkterna som designarna åstadkommit föddes bl.a. ur innerslangar, tvättmaskinstrummor och datorers tangentbord, vilka företaget skaffade från el- och elektronikaffärer och bilskrothandlare.

 

Globe_Hope_jacketGlobe Hope -jackan föddes ur gamla gardintyger. Foto: Green Design.

Även till den traditionella företagsvärlden har eko-tänkandet spridit sig explosionsartat under de senaste åren. Isotalo konstaterar att även om man tidigare såg litet roat på hans verk har ljudet i skällan nu blivit ett annat: eko-design har blivit något man tar på allvar. Också Maarit Partanen bekräftar att företagens inställning till återanvändning och miljö har ändrats. Avigsidan är dock att ekologitänkandet har ett rykte att vara trendigt. Båda formgivarna anser att en produktdesign som tar i betraktande en hållbar utveckling och som är miljövänlig borde vara en fråga om attityd som går djupare än ytan och är långsiktigare, och den borde inte få vara en täckmantel för en strävan efter de modemedvetna konsumenternas godkännande. Det borde vara en självklarhet att produkterna är miljövänliga.

Även om sätten som Isotalo och Partanen fungerar enligt är rätt så olika känner de båda företagarna ändå att de har ett äkta ansvar för miljön i sin verksamhet. Maarit Partanens Secco kommer i framtiden att övergå från tillverkning till produktion av tjänster, och på detta sätt skall företaget sträva efter att få människorna att agera aktivt och utnyttja återvinningsmaterial. Denna sommar har Secco inlett ett experiment i verkstaden där designarna leder intresserade att själv tillverka smycken och kläder av återvinningsmaterial. Även Isotalos främsta mål är att väcka människorna till eftertanke om sin verksamhet och ändamålsenligheten i sina konsumtionsval. ”Vi måste leva under ansvar”, påminner han.  ”Vad skall vi annars lämna i arv av den här världen till våra barn?”  

Författare: Riikka Thitz/Finlands Benelux-institut

Mera information:
Evolum
Secco
Globe Hope

Isotalos glasföremål, Secco smycken och kläder, samt många andra föremål och kläder tillverkade av återvinningsmaterial kan du bekanta dig med på utställningen Gr3en Design [Reduce – Reuse – Recycle] 12.-30.9.2008 i galleriet Pierre Bergé & associés. Adress: Grote Zavel 40 Grand Sablon, 1000 Bryssel.

 

 

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 5.9.2008


© Finlands ambassad, Bryssel  | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter